Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Test / czasowniki nieregularne / poziom C1 / formy past simple i past participle

Test z nieregularnej formy past simple i past participle dla czasowników: alight, arise, flee, foresee, foretell, lay, mislead, overdraw, shoe, slit, sow, spin, strip, thrive, thrust, undergo, undertake, withdraw, wring.


Polityka Prywatności