Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Test / czasowniki nieregularne / poziom B2 / formy past simple i past participle

Test z nieregularnej formy past simple i past participle dla czasowników: bear, bend, breed, broadcast, burst, deal, forbid, hang, kneel, lead, lean, misunderstand, mow, overtake, prove, saw, seek, shrink, slide, speed, split, spread, sting, strike, string, swear, sweat, sweep, swing, upset.


Polityka Prywatności