Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Test / czasowniki nieregularne / poziom A1 / formy past simple i past participle

Test z nieregularnej formy past simple i past participle dla czasowników: be, begin, buy, can, catch, choose, come, cost, do, draw, drink, drive, eat, feel, find, fly, get, give, go, have, hear, know, learn, leave, make, meet, pay, put, read, ride, run, say, see, send, show, sing, sit, sleep, speak, swim, take, teach, tell, think, understand, wake, wear, win, write.


Uzupełnij najpierw past simple a następnie past participle.
Polityka Prywatności